Dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên toàn quốc

Dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên toàn quốc
Tài liệu hot nhất

Dự báo Khí tượng thủy văn Quý 2, Quý 3 năm 2021

Nhận định xu hướng khí hậu Quý 2, Quý 3 năm 2021 (1/4 - 30/9/2021), cho ba vùng Bắc, Trung, Nam

Các hiện tượng, sự kiện thời tiết cần các doanh nghiệp lưu ý.

Kèm theo các khuyến cáo dành cho các lĩnh vực như Nông nghiệp, Năng lượng, Bán lẻ…

Tài liệu đang hiệu lực
Tham khảo các dự báo cũ