Báo giá API dịch vụ dự báo thời tiết

Gói Basic

đ3.499.000
tháng
 • LOẠI API
 • Nhiệt độ hiện tại
 • Nhiệt độ trung bình
 • Hiện tượng thời tiết
 • Khả năng mưa
 • Chất lượng không khí
 • ——————————————————
 • CẤU HÌNH DỊCH VỤ
 • 2.000 call/ngày
 • 110 call/giờ
 • 5 call/giây
 • Email Support
 • Dự báo 14 ngày
 • Cảnh báo mưa Nowcast 3 vị trí
 • ——————————————————
 • PHÍ KẾT NỐI
 • 5.000.000đ/hệ thống
Recommended

Gói Advanced

đ6.699.000
tháng
 • LOẠI API
 • Nhiệt độ hiện tại
 • Nhiệt độ trung bình
 • Nhiệt độ cao nhất
 • Nhiệt độ nhỏ nhất
 • Hiện tượng thời tiết
 • Lượng mưa
 • Khả năng mưa
 • Độ ẩm
 • Chất lượng không khí
 • —————————————————–
 • CẤU HÌNH DỊCH VỤ
 • 5.000 call/ngày
 • 250 call/giờ
 • 5 call/giây
 • Email Support
 • Dự báo 14 ngày
 • Cảnh báo mưa Nowcast 5 vị trí
 • —————————————————–
 • PHÍ KẾT NỐI
 • 5.000.000đ/hệ thống

Gói Expert

đ8.499.000
tháng
 • LOẠI API
 • Nhiệt độ hiện tại
 • Nhiệt độ trung bình
 • Nhiệt độ cao nhất
 • Nhiệt độ nhỏ nhất
 • Hiện tượng thời tiết
 • Lượng mây
 • Lượng mưa
 • Khả năng mưa
 • Độ ẩm
 • Hướng gió
 • Gió giật
 • Tốc độ gió
 • Chất lượng không khí
 • ——————————————————
 • CẤU HÌNH DỊCH VỤ
 • 5.000 call/ngày
 • 500 call/giờ
 • 5 call/giây
 • Email Support
 • Customer Support 24/7
 • Dự báo 14 ngày
 • Cảnh báo mưa Nowcast 10 vị trí
 • ——————————————————
 • PHÍ KẾT NỐI
 • 5.000.000đ/hệ thống

Đăng ký để được
dùng thử & tư vấn trực tiếp

Xin vui lòng để lại thông tin, WeatherPlus sẽ liên hệ trực tiếp với bạn trong thời gian sớm nhất!