Tầm nhìn – Sứ mệnh

Mục tiêu của WeatherPlus là trở thành doanh nghiệp tư nhân dẫn đầu thị trường. Chúng tôi đồng hành cùng các cơ quan, ban ngành, các đối tác trong nước và quốc tế để tạo nên những sản phẩm thời tiết chất lượng cao ứng dụng cho các lĩnh vực kinh tế và góp phần cho sự phát triển bền vững của xã hội.

WeatherPlus mong muốn dần đưa các ứng dụng của Thời tiết tiếp cận gần gũi hơn với đời sống và xã hội thông qua các sản phẩm, dịch vụ thời tiết tin cậy.

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

WeatherPlus đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp cung cấp các giải pháp, dịch vụ thời tiết tin cậy nhất tại Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp quản lý được các thách thức liên quan đến thời tiết bằng các thông tin dự báo, dữ liệu thời tiết tin cậy để có thể ra quyết định và hành động.

Tầm nhìn – Sứ mệnh