Giải thưởng

Thước đo thành công của chúng tôi là sự tin tưởng của khách hàng và sự công nhận của cộng đồng

1gt

Giải thưởng Chứng minh ý tưởng sáng tạo (PoC) cho hệ thống Trạm thời tiết thông minh và phần mềm ứng phó biến đổi khí hậu do Ngân hàng Quốc tế (WB) và Bộ KH&CN (MOST)  trao ngày 14/6/2016.

Giải thưởng

Đề tài KHCN cấp nhà nước về mô hình và hệ thống dự báo thời tiết tiểu vùng, cảnh báo nguy cơ lũ quét, cháy rừng và sâu bênh nông nghiệp vùng Tây Bắc thuộc Chương trình Tây Bắc năm 2016-2018.

Giải thưởng

Đề tài KHCN Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam 2016-2018

Giải thưởng

Dự án Ngân hàng Thế giới (WB) – Bộ Khoa học CN: Hỗ trợ quản lý, sản xuất minh bạch rau An toàn.