Giá trị cốt lõi

WeatherPlus là doanh nghiệp tư nhân, không có các nguồn lực lớn đứng đằng sau, WeatherPlus hiểu rằng
phải đứng vững bằng đôi chân của mình chứ không phải ai khác, bằng tư duy “khách hàng là trung tâm”,
luôn sáng tạo, cải tiến để các dịch vụ của WeatherPlus trở nên tin cậy trong lòng khách hàng, mới giúp WeatherPlus tồn tại và phát triển bền vững.

Các giá trị cốt lõi chính là nền tảng để WeatherPlus thành lập, phát triển bền vững. Đây cũng là những giá trị
cốt lõi của các thành viên WeatherPlus và được lựa chọn để tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ cũng như sàng lọc đội ngũ. Tất cả các thành viên của WeatherPlus đều cần có các giá trị cốt lõi này.

Thái độ tích cực

Luôn tích cực, nhiệt huyết và rèn luyện cách suy nghĩ tích cực. Cầu thị và lắng nghe để phát triển bản thân, đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc chung.

 

Tận tâm phục vụ

Từng con người của WP làm việc tập trung, bằng sự tận tâm để phục vụ đối tác, khách hàng và tạo nên những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

 

Hỗ trợ đồng đội

Tập thể phòng ban của WeatherPlus đều ưu tiên mục tiêu phát triển chung của cả doanh nghiệp, hỗ trợ và phối hợp nhịp nhàng để đạt được những mục tiêu đó.

 

Nghị lực vượt khó

Dấn thân chấp nhận mọi thử thách và tự tạo nên con đường phát triển cho công ty và luôn có khát khao tiến lên phía trước và chiến thắng.

 

Cam kết tin cậy

Phấn đấu là nhà cung cấp dịch vụ tin cậy với khách hàng, là đối tác tin cậy với đối tác, với cổ đông và là môi trường tin cậy với nhân sự.

 

Cải tiến không ngừng

Học tập nâng cao năng lực bản thân, liên tục cải tiến quy trình, sản phẩm và dịch vụ luôn được khuyến khích và được văn bản hóa tại WeatherPlus.

 

Tư duy đổi mới

Nhờ tư duy vượt lối mòn, WeatherPlus liên tục giữ vững vị thế công ty tiên phong trong mảng thời tiết tư nhân, lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ thời tiết trên nhà mạng.

 

Thẳng thắn chân thành

Chúng tôi hiểu rằng, sự chân thành thẳng thắn sẽ là chìa khóa để giúp đội ngũ WeatherPlus phát triển.