hydro-power-station-from-drone_t20_JzWWP9-1

Vì sao chọn WeatherPlus

Chúng tôi nỗ lực không ngừng  cung cấp các sản phẩm dịch vụ thời tiết có giá trị thực sự tới người dân, doanh nghiệp, tổ chức; góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quan trắc thời tiết

Theo dõi diễn biến thời tiết & cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Quản trị sản xuất

Hỗ trợ hoạt động sản xuất, vận hành, canh tác

Cảnh báo nguy hại

Dự báo ảnh hưởng thời tiết & đưa ra cảnh báo

Phòng chống thiên tai

Cảnh báo thời tiết cực đoan và diễn biến phức tạp của thời tiết

Tìm hiểu thêm

Giải pháp

Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ

Dịch vụ

Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ
Trang chủ

400 trạm quan trắc

đã được khách hàng của WeatherPlus tin tưởng và sử dụng trong thời gian qua.

  • 50 dự án thủy điện SEHO
  • 14 dự án nông nghiệp iGAP
  • 20,000,000 SMS thời tiết /ngày
  • 100% dữ liệu thời gian thực

Đối tác - Khách hàng

Vietnam Climate Innovation CenterVietnam Climate Innovation Center
PesslPessl
KyudenKyuden
GIS.FUCGIS.FUC
CabiCabi
Company nameCompany name
PCTTPCTT
MobifoneMobifone
VinaphoneVinaphone
VinaphoneVinaphone
VietnamobileVietnamobile
KHNNKHNN
HMOHMO
HMOHMO
HMOHMO
HMOHMO
HMOHMO
HMOHMO

Mới cập nhật