VTC16 | Sự phức tạp và khó lường của của BĐKH những năm gần đây cũng chính là nguyên nhân phát sinh các loại sâu bệnh và dịch hại nguy hiểm trên cây trồng. Chính vì thế, việc áp dụng công nghệ 4.0 trong dự báo thời tiết và bảo vệ thực vật là việc làm hết sức cần thiết để bảo vệ năng suất, chất lượng cây trồng, đồng thời xây dựng một nên nông nghiệp hiện đại, bền vững.