1. Phương thức cung ứng dịch vụ

Chúng tôi cung ứng dịch vụ qua kết nối trực tiếp tới hệ thống của khách hàng

2. Thời gian ước tính cho việc cung ứng dịch vụ

Ngay sau khi khách hàng đăng ký và thanh toán thành công gói dịch vụ

3. Trường hợp phát sinh chậm trễ cung ứng dịch vụ

Trong trường hợp phát sinh sự chậm trễ trong quá trình cung ứng dịch vụ mà lỗi hoàn toàn do chúng tôi thì chúng tôi sẽ liên hệ với khách hàng qua số điện thoại khách hàng đã đăng ký dịch vụ hoặc email ngay khi phát sinh ra sự chậm trễ. Khách hàng có thể yêu cầu hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn lại tiền nếu muốn.