Đây là gói thầu thuộc dự án “Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Các cơ quan, đơn vị và cá nhân nghiên cứu thông tin về gói thầu và gửi Hồ sơ dự thầu…

Công ty Cổ phần Giải pháp thời tiết và Nông nghiệp AgriMedia trân trọng thông báo thông tin Gói thầu “Mua thiết bị, công nghệ và cột thu lôi” của dự án: “Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

Các cơ quan, đơn vị quan tâm nghiên cứu và gửi Hồ sơ dựa trên các thông tin sau:

1. Tên gói thầu: “Mua thiết bị, công nghệ và cột thu lôi” của dự án: “Ứng dụng công nghệ iMetos hỗ trợ sản xuất Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

2. Thời gian phát hành Bản báo giá: Từ ngày 20.7.2018 đến 14h00 ngày 25.7.2018.

3. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: 23.8.2018

4. Điện thoại liên hệ: 024.6253.8352

5. Địa chỉ mua nộp bản báo giá: VPGD – C4.9 Tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội