Dựa trên năng lực trong triển khai nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) và khả năng về thiết bị (trạm đo khí hậu tự động IMETOS), công nghệ trong ứng dụng thông tin khoa học công nghệ, thông tin thị trường, thông tin thời tiết đến sản xuất, cảnh báo rủi ro trong sản xuất nông nghiệp của Công ty Cổ phần Truyền thông Nông nghiệp đa phương tiện (AgriMedia). 

Ngày 11 tháng 3 năm 2016 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do ông Trịnh Khắc Quang- Q.Giám đốc làm đại diện với Công ty Cổ phần Truyền thông Nông nghiệp Đa phương tiện (Agrimedia) do ông Tô Đức Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện. Mục đích hợp tác giữa hai bên là: nghiên cứu ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin nhằm cập nhật tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, thông tin thời tiết, thông tin thị trường đến người sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển bền vững.

Nội dung hợp tác chủ yếu gồm:

1. Hợp tác triển khai các đề tài, dự án xây dựng phần mềm chuyển tải số liệu dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, sâu bệnh trên cơ sở trạm iMetos; chuyển tải thông tin phục vụ công tác điều hành sản xuất nông nghiệp; phối hợp triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khác từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.

2. Hợp tác triển khai các dịch vụ cung cấp thông tin nông nghiệp tới bà con nông dân thông qua các mạng viễn thông tại Việt Nam.

3. Hai bên được chia sẻ lợinhuận trong từng nội dung hợp tác cụ thể.  Vai trò, trách nhiệm của mỗi bên trong các nội dung hợp tác này sẽ được chi tiết bằng văn bản đính kèm Thỏa thuận./.

Theo VASS